אימ.טק עקרונות הניהול של שיטת אימ

עקרונות הניהול בשיטת אימ!

הניהול בשיטת אימ מתבסס על שלושה עקרונות מרכזיים: מטרה, אחריות ומסוגלות

התפיסה הניהולית של שיטת אי"מ, כמו גם כלי הניהול המלווים אותה, הם אלה שמייצרים תשתית ארגונית לשיפור ביצועים. נכון לחשוב על כל פעולה ניהולית ותהליך ארגוני הקשור למשאב האנושי לאור עקרונות אלה.

ניהול לאור מטרה
ניהול באחריות
ניהול לתחושת מסוגלות עצמית גבוהה

ניהול לאור מטרה

ניהול הינו אוסף פעולות והנהגה, הדרכה והכוונה של אנשים ורתימתם לעבר מטרות ויעדים מסוימים. ניהול לאור המטרה מחייב שימוש מושכל במשאב האנושי, בהון ונכסי הארגון וביסודו נמצאת ההבנה של מהות תפקיד המנהל, חזונו, ערכיו ומטרותיו. לאחר שאלו יובנו ויוגדרו כהלכה, יש לייצר תוכניות עבודה מסודרת אשר תוביל אל המטרה וההתנהגות הניהולית הרצויה.

ניהול באחריות

מנהל הינו הגורם הבכיר ביותר עבור עובדיו וככזה אינו "שווה" להם. מנהל יכול להתנהג בצורה חברית, אולם הוא מרכיב בכיר יותר בהיררכיה הארגונית והאחריות על אנשיו, תפקודם, פועלם ותחושתם בארגון, היא תחת אחריותו הבלעדית. המילה אחריות מתחילה באות הראשונה א' ומסיימת באות האחרונה ת', היא מכילה את הכל כמו התפקיד.

ניהול לתחושת מסוגלות עצמית גבוהה

מסוגלות עצמית היא אמונתו של אדם לגבי יכולתו, אמונה שתביא לביצוע של תוצאה רצויה. אדם בעל תפיסת מסוגלות עצמית גבוהה מעריך את יכולתו להתמודד בהצלחה עם משימות שונות ומורכבות. היעדרה של תחושת מסוגלות תחליש את הנעתו הפנימית של האדם, תגרור מחשבות על כישלון ותחליש את אמונתו ביכולתו להשפיע על הצלחתו ותפקודו. על המנהל לפעול תמיד להגברת תחושת המסוגלות העצמית של עובדיו. תחושת המסוגלות תיווצר אצל העובד, בעזרת מנהלו המתמיד להאמין ביכולתו להשפיע.

התפיסה הניהולית של שיטת אי"מ, כמו גם כלי הניהול המלווים אותה, הם אלה שמייצרים תשתית ארגונית לשיפור ביצועים. נכון לחשוב על כל פעולה ניהולית ותהליך ארגוני הקשור למשאב האנושי לאור עקרונות אלה.

סכמת הניהול

עבודה לאור מטרה

על המנהל להבין שלוש שאלות המרכיבות את המטרה: 

  1. ייעוד, הכרת והבנת התפקיד – מי ומה אני? כיצד אני תופס את תפקידי?
  2. חזון, ידיעת המטרה והיעדים – לאן ומדוע? לאן אני מכוון? מהי הסיבה שלשמה אני מכוון? 
  3. ערכים, ההתנהגות שתוביל אותי אל המטרה – איך וכיצד? מהם אותם ערכים והתנהגות שיסייעו לי להשיג את המטרות והיעדים?

לקריאה פשוט ללחוץ "ניהול על פי ערכים בשיטת אימ".

השלבים הבאים הם

בנית תכנית עבודה

או במילים פשוטות מהן הפעולות והמשימות היומיות, שבועיות וחודשיות שיביאו אותי (כמנהל) ואת צוותי אל המטרה?

רתימת והנעת הצוות

ההדרכה וההכשרה של צוותי של תכנית העבודה וזאת כדי ללמדם כיצד להצליח. יהיה לך מעניין להכיר את הבוסטרים שלנו.

בקרה

החשיבות של הבקרה היא בעיגון מערך מדידה והערכה לשיפור ביצועים שיאפשר את המשך השבחת התהליך הניהולי, חזור ושנה באופן תדיר, שיטתי ועקבי. 

משהושגו היעדים והמטרות שוב חוזרים אל בחינת שלב המטרה מחדש.