ההבדל בין מנהיגות לניהול, שלושת עקרונות הניהול של שיטת אימ והאתגר שביצירת שינויי באמצעות ערכים, שפה ונורמות.
המפגש מלווה בדיונים, תרגילים ובמשחקים להעמקת חווית הלימוד.
היחידה מתאימה לכל דרגי הניהול
*נכון להתחיל מדרג הניהול הבכיר ביותר.