שלושת עקרונות הניהול

134-target-outline

מטרה

ניהול לאור מטרה

ניהול הינו אוסף פעולות הנהגה, הדרכה והכוונה של אנשים ורתימתם לעבר מטרות ויעדים מסוימים. ניהול לאור המטרה מחייב שימוש מושכל במשאב האנושי, בהון ונכסי הארגון וביסודו נמצאת ההבנה של מהות תפקיד המנהל, חזונו, ערכיו ומטרותיו. לאחר שאלו יובנו ויוגדרו כהלכה, יש לייצר תוכניות עבודה מסודרת אשר תוביל אל המטרה וההתנהגות הניהולית הרצויה.

אחריות

ניהול באחריות

מנהל הינו הגורם הבכיר ביותר עבור עובדיו וככזה אינו "שווה" להם. מנהל יכול להתנהג בצורה חברית, אולם הוא מרכיב בכיר יותר בהיררכיה הארגונית והאחריות על אנשיו, תפקודם, פועלם ותחושתם בארגון, היא תחת אחריותו הבלעדית. המילה אחריות מתחילה באות הראשונה א' ומסתיימת באות האחרונה ת', היא מכילה את הכל כמו התפקיד.

648-victory-success-outline

מסוגלות

ניהול המייצר תחושת מסוגלות עצמית גבוהה

מסוגלות עצמית היא אמונתו של אדם לגבי יכולתו, אמונה שתביא לביצוע של תוצאה רצויה. אדם בעל תפיסת מסוגלות עצמית גבוהה מעריך את יכולתו להתמודד בהצלחה עם משימות שונות ומורכבות. היעדרה של תחושת מסוגלות תחליש את הנעתו הפנימית של האדם, תגרור מחשבות על כישלון ותחליש את אמונתו ביכולתו להשפיע על הצלחתו ותפקודו. על המנהל לפעול תמיד להגברת תחושת המסוגלות העצמית של עובדיו. תחושת המסוגלות תיווצר אצל העובד, בעזרת מנהלו המתמיד להאמין ביכולתו להשפיע.

התפיסה הניהולית של שיטת אי"מ, כמו גם כלי הניהול המלווים אותה, הם אלה שמייצרים תשתית ארגונית לשיפור ביצועים. נכון לחשוב על כל פעולה ניהולית ותהליך ארגוני הקשור למשאב האנושי לאור עקרונות אלה.

סכמת הניהול בשיטת אימ

הגדרת המטרה

הגדרת המשימה היעדים הניהוליים שאותם נרצה להשיג. הגדרת המטרה תמשך מהחזון ומערכי הליבה של הארגון

גיבוש תוכנית עבודה

תוכנית הכוללת קביעת מדדי הצלחה ברורים עבור השגת המטרות הניהוליות שלנו.

הטמעת התוכנית

ההטמעה מתבצעת באמצעות הכשרת והדרכת העובדים והעובדות. תפקידו של המנהל לרתום את אנשיו לפעולה וללמדם כיצד להצליח.

ביצוע בקרה

ביצוע בקרה ותיקון בהתאם לצורך ולמטרות שהוגדרו בתחילת הדרך.