אינטגרציה

דיסאינטגרציה בארגון

דיסאינטגרציה בארגון

על החשיבות של ניהול בריא ומאפשר בסביבה עסקית משתנה. דיסאינטגרציה בארגון יכול להיות מרכיב חשוב בזיהוי מוקדם של ביטויים לקושי או מרוכבות שעלולים לעכב, לעצור, לסבך את התהליכים בארגון.