מעש"ה

מודל מעשה ומוטיבציה

מוטיבציה ומודל מעשה

מודל מעשה (מעש"ה) הוא כלי ניהולי רעיוני להגברת המוטיבציה הפנימית בקרב חברי הצוות או הקבוצה.