שחיקה בסטראטאפ

ajששחיקה וסטארטאפיזם Conceptual photo illustrating burnout syndrome at work

שחיקה בעבודה, כיצד נמנע מכך?

שחיקה וסטארטאפ, מה הקשר בין שחיקה בעבודה ועבודה בסטאטראפ? מה הסכנות שבהגעה למצב של Burnout בקרב עובדי החברה וכיצד ניתן להימנע ולטפל?